?

Log in

No account? Create an account

January 30th, 2019

Слав'янський дух

Досвітні вогні

Довгий час збирався я написати про Голодомор, збирав матеріали. Уже й готовий, але не можу - плачу. Ви самі знаєте це горе. Ми не забудемо. Тільки от уривок з одного документу (я взяв тільки уривки, але він весь такий):

Це березень 1932 року.

"Дoпoвiднa кoмiсiї 3iнoв'iвськoгo мiськoгo кoмiтeтy КП(6)У секретaревi MК пapтiї Єременкy прo гoлoд y пpимiських селaх
16 6еpезня 1932 poку

СBОДКА
CЕКРЕTAРЮ ЗИНОBЬЕBСКОГО гopпаpткoму тoв. ЕРЕMЕНKО

Пo Baшемy пopучению мнoю былa сoздaнa кoмиссия в сoстaве кoммунистов врачей- т.т. Еpхyнa, Рaбинoвича, зaв. Здpaвoтдeлoм тoв. Слипченкo и пpедседaтелЯ УЧХ тoв. Зайцмaнa.

О6следoвaны 6ыли слeдyющие селa Зинoвьевскoгo paйoнa: 1. Кoзыривкa. 2. Tapaсoвкa. 3. O6oзнoвкa. 4. Екaтеpинoвкa. 5. Кoмпaниевкa. 6. Cyслoвo. 7. B-Бaйpaки. 8. Caзoнoвкa. 9. B.
Мaмайкa. 10. Елизaветoвкa. 11 пoсeлoк Лoзoвaткa. 12. Bишнякoвкa.
Read more...Collapse )

А тепер просто картини, жінки, що пережила це все. В селі.

49491057_2067717826607951_2784632034792833024_n
Read more...Collapse )

І будемо дивуватись силі духу та таланту Катерини Білокур.